NederlandsNederlands - België
Uw account

Your shopping cart is empty

Optisch meten van opgeloste zuurstof

Horizontal Tabs

Beschrijving

De oxi ::lyser meet de concentratie van opgeloste zuurstof met behulp van fluorescentie. Geen voorbereiding nodig, u hoeft alleen in te pluggen en de meting begint. Er wordt geen regelmatige kalibratie aanbevolen. Vervuiling van de oxi ::lyser heeft niet echt significant effect op de meetnauwkeurigheid, enkel op de responstijd van het systeem, zodat regelmatig reinigen van de sensor tot minimum kan beperkt worden. Het meetelement, welke gebruik maakt van het fluorescentie principe voor de zuurstof meting, wordt niet beïnvloed en beschadigd bij blootstelling aan zonlicht. Om te zorgen dat de vervuiling zo minimaal mogelijk blijft kan gebruik gemaakt worden van een automatisch reinigingssysteem, de sensor wordt dan schoongehouden door perslucht. De oxi::lyser gebruikt geen losse onderdelen of verbruikersartikelen, daardoor is voorraad van reserveonderdelen niet nodig.

Details
 • S::can plug & measure
 • Meetprincipe: Optisch / Fluorescentie
 • Multiparameter probe
 • Ideaal voor oppervlaktewater, grondwater, drinkwater en afvalwater
 • Lange termijn stabiel en onderhoudsvrij in gebruik
 • Voorgekalibreerd
 • Automatische reiniging door perslucht
 • Ophanging en meting direct in het medium (InSitu) of via een flow cell (monitoring station)
 • Geen minimum doorstroming noodzakelijk
 • Operatie via s::can terminals & s::can software
 • Minimaal onderhoud (geen verbruikersartikelen)
Product info
Application notes