NederlandsNederlands - België
Uw account

Your shopping cart is empty

Onderdompelbare in-situ spectrometer voor online wateranalyse

Horizontal Tabs

Beschrijving

De spectrometers van S::CAN zijn sondes om te meten en onderwater gebruikt te worden. Het is een spectrofotometer die het absorptiespectrum van een watermonster registreert in het golflengtebereik van 200 tot 750 nm. De ‘fingerprint’ wordt gebruikt voor de karakterisering van het bemonsterde water. Elk element van een oplossing (moleculen, atomen, deeltjes in suspensie) heeft de bijzonderheid een deel van deze straling te absorberen, de zogenaamde absorptie A die recht evenredig is met de concentratie. Het instrument gebruikt een ‘dualbeam’ configuratie, waarbij één lichtbundel door het monster wordt geleid en de andere als interne referentie wordt gebruikt. Hiermee wordt lange stabiliteit van het meetsignaal bereikt, zodat een lage calibratiefrequentie nodig is. Het apparaat is waterdicht en onderdompelbaar. De gevoeligheid van de sonde wordt bepaald door de optische weglengte van het meetcompartiment. Instrumenten zijn met verschillende weglengtes verkrijgbaar. Voor toepassingen in water met een hoge lading opgeloste organische stof en/of hoge troebelheid is het gebruik van een minder gevoelig instrument met een korte weglengte vereist.
De concentraties van de parameters worden berekend in de sonde op basis van het volledige UV-VIS spectra. Het systeem beschikt over specifieke applicatie software, waardoor de spectro::lyser™ in de fabriek al gekalibreerd is voor uw toepassing. De spectro::lyser™ is in staat verschillende parameters simultaan te meten zoals troebelheid, droge stof, nitraat, nitriet, CZV, BZV, TOC, DOC, kleur, BTEX, en specifieke koolwaterstoffen, zoals benzeen, tolueen, aniline. De spectro::lyser™ wordt gebruikt in drinkwater, afvalwater, rioolwater en procesindustrie. De spectro::lyser™ is in explosieveilige uitvoering beschikbaar volgens ATEX.

Details
 • Spectro::lyser™ meet afhankelijk van de toepassing een selectie van volgende parameters TSS, troebelheid, NO3-N, NO2-N, COD, BOD, TOC, DOC, UV254, kleur, BTX, O3, H2S, AOC, fingerprints en spectrale-alarmen, temperatuur en druk
 • s::can plug & measure
 • Meetprincipe: UV-Vis spectrometrie over het totale bereik (220-720 nm of 220-390 nm)
 • Multiparameter probe
 • Ideaal voor oppervlaktewater, grondwater, drinkwater en afvalwater
 • Lange termijn stabiel en onderhoudsvrij in gebruik
 • Voorgekalibreerd in fabriek
 • Automatische reiniging door perslucht
 • Direct meting in het medium (InSitu) of via een doorstroom meetcel (monitoring station)
 • Werking via s::can terminals & s::can software
 • RS485 Interface, Modbus protocol, ethernet, GPRS
 • In explosieveilige uitvoering beschikbaar volgens ATEX.
Product info
Application notes