NederlandsNederlands - België
Uw account

Your shopping cart is empty

Alarm voor olie-afscheider

Horizontal Tabs

Beschrijving

De OilSET-1000 is een alarmtoestel voor het bewaken van de olielaagdikte in een olie-afscheider. Het meldt wanneer de olie-afscheider geruimd dient te worden en voorkomt lozing van olie of koolwaterstoffen in de riolering of in het oppervlaktewater.

De KWS-afscheider uitrusten met een alarm laat het geheel niet alleen beantwoorden aan de norm NBN 858-1 & -2, maar vergemakkelijkt ook de controle op de werking van een KWS-afscheider. Indien er zich een calamiteit (bv. olielek) voordoet, wordt dit gealarmeerd. Ook wanneer de afscheider zijn olielaag-capaciteit heeft bereikt, krijgt u een verwittiging.

Visuele inspectie in de put is niet meer nodig om vast te stellen of een ruiming nodig is. Ruimen moet nu niet meer tijdsgebonden gebeuren, enkel indien dit vereist wordt. De apparatuur en het systeem is vrij eenvoudig en doeltreffend om de werking van een KWS-afscheider te verzekeren.

Product info