NederlandsNederlands - The Netherlands
Uw account

Your shopping cart is empty

Enkelkanaal NIR Absorptiesensor - Type AF16-N (Ook in ATEX versie)

Horizontal Tabs

Beschrijving

Het model AF16-N is een uiterst nauwkeurige enkelstraals concentratiesensor. Hij meet de afname van de lichtintensiteit bij doorstraling van het procesmedium. De sensor is standaard volledig uit roestvrij staal vervaardigd en werd voor de directe inbouw in de procesleiding ontworpen. De modulaire opbouw biedt maximale flexibiliteit bij aanpassing aan het proces, zonder de meettechnische eigenschappen te beperken. Het procesmedium wordt door een gefocusseerde, constante lichtbundel doorstraald. Een hermetisch afgedichte silicium-fotodiode meet de intensiteit van het ontvangen licht en zendt deze als fotostroom naar de meetomvormer. De verandering van deze lichtintensiteit, veroorzaakt door absorptie en/of verstrooiing door stoffen in het basismedium, wordt door de Wet van Lambert-Beer beschreven: De logaritme van het transmissieverlies is evenredig met de concentratie van opgeloste en onopgeloste stoffen in het basismedium. Afhankelijk van de respectievelijke materiaaleigenschappen kunnen op deze wijze concentraties vanaf ppm-bereiken tot in %-bereiken worden gedetecteerd. Sensor model AF16-N gebruikt hiervoor licht in het nabij infrarood (NIR) gebied. Hierdoor is de meting onafhankelijk van kleurveranderingen in het procesmedium. Toepassingen: Biomassaconcentratie; Vaste stof concentratie; Filterhulpmiddel; Flocculatiehulpmiddel; Flotatie-optimalisering; Gasbelletjes; Gistconcentratie; Gistcellen-aantal per dosering; Kalkmelk; Membraanfiltratie; Melk in water; Olie in water; Fasescheiding: Melk - Water, Water - Suspensie, Bier - Gist, Filterregeneratie, Water - Spoelwater; Polymerisatie; Separatorsturing; Wort troebelheid.

Details
 • Vastestofgehalte: ppm-...% bereiken DS/ FTU/ EBC
 • Eenvoudig aan te passen aan ieder proces
 • Hygiënisch design/ CIP...SIP...Biotech
 • Druk: max. 500 bar - Temp.: max. 240°C
 • Kalibratiecontrole voor kwaliteitsmanagement
 • Onderhoudsarm - hoge standtijd (saffier)
 • Ontworpen voor continu-gebruik
 • Kleurcompensatie (NIR)
 • Real time analyse (0,1 s aanspreektijd)
 • Betrouwbaar onder de zwaarste procescondities
 • Zekerheid door EMV volgens NAMUR
 • Beschikbaar voor ATEX-omgeving
Product info
Application notes

Gerelateerde producten