NederlandsNederlands - The Netherlands
Uw account

Your shopping cart is empty

De Elementen van ELSCOLAB: zuurstof

Blogbericht Elscolab - De Elementen van ELSCOLAB: zuurstof

Zuurstof is met stip het belangrijkste element op aarde. Zeker voor levende wezens en dus ook voor ons, mensen. Zuurstof komt voor als zuurstofgas in de lucht die we inademen, maar ook opgelost in water. Bovendien is het element zuurstof ook de bouwsteen van ozon.

Gewenst en verguist

Wij, mensen, kunnen niet zonder zuurstof. En dat geldt voor alle leven op aarde met uitzondering van enkele anaerobe micro-organismen. Je zou dus denken dat iedereen blij is met zuurstof. Niets is minder waar. Verschillende voedingsmiddelen, maar ook chemicaliën, worden slecht bij blootstelling aan lucht, en dus zuurstof. Daarom worden ze vaak gestockeerd in grote tanks met daarin stikstof i.p.v. lucht. Dit noemt men inertisering.

Hetzelfde gebeurt ook met explosieve mengsels. Ook die worden bewaard en verwerkt onder stikstofatmosfeer om een explosie te voorkomen. Je begrijpt dat het meten en controleren van de afwezigheid van zuurstof heel belangrijk is. Dranken, waaronder bier, moeten geproduceerd en afgevuld worden zonder dat er zuurstof aan te pas mag komen. Enkele ppb of microgram per liter is al te veel. Hetzelfde geldt voor water dat gebruikt wordt om stoom te maken in energiecentrales.

Anderzijds, in aerobe fermentatieprocessen in de farmaceutische industrie en biotechnologie, is zuurstof dan weer erg gewenst. Vaak in een welbepaalde concentratie. Het meten en regelen van de zuurstofconcentratie is dus cruciaal voor het goede verloop en rendement van het proces.

Bij het zuiveren van afvalwater is de zuurstofconcentratie heel belangrijk. Afhankelijk van het zuiveringsproces is juist een bepaalde hoeveelheid zuurstof nodig, of mag er net geen zuurstof aanwezig zijn. En in onze plassen, beken en rivieren moet steeds voldoende zuurstof aanwezig zijn om een gezond leefmilieu te kunnen garanderen.

Zuurstof meten

Het mag duidelijk zijn. Of er nu al dan niet zuurstof aanwezig mag zijn, het moet gemeten worden. ELSCOLAB heeft voor iedere toepassing de juiste analyzer of sensor. Voor meting in lucht of gasfase gebruik je best een laser analyzer, een TDL (Tunable Diode Laser), gebaseerd op directe spectroscopie. Deze techniek kan gebruikt worden in leidingen, tanks of schoorstenen en zelfs bij hoge temperaturen. Voor echt lage concentraties, of voor meting in een waterig milieu, kies je tegenwoordig best voor optische sensoren. Die werken op basis van fluorescentie.

Een goede zuurstofmeting is niet vanzelfsprekend. Er komt heel wat bij kijken om een correct resultaat te bekomen. We geven je graag advies hoe je je analysesysteem optimaal gebruikt en dus de best mogelijke resultaten verkrijgt.

Ozon

Leidingsystemen in de voedingsindustrie, biotechnologie en farmacie worden gedesinfecteerd. Dit wordt dikwijls gedaan met ozonisatie. Het spreekt vanzelf dat de hoeveelheid ozon en de overblijvende hoeveelheid na spoelen gemeten en gecontroleerd moet worden. Hier zijn speciaal ontwikkelde analysesystemen voor.

Nieuwgierig?
Wil je meer weten over de elementen van ELSCOLAB?
Blijf ons dan vooral volgen!
Je vindt alle nieuwe blogberichten onder https://www.elscolab.com/nl-nl/nieuws.
Updates krijg je ook op LinkedIn en Facebook.

Vragen? Meer informatie nodig?
Aarzel niet ons te contacteren.

12/06