NederlandsNederlands - The Netherlands
Uw account

Your shopping cart is empty

De Elementen van ELSCOLAB: waterstof

Blogbericht Elscolab - De Elementen van ELSCOLAB: waterstof

Waterstof, het eerste, eenvoudigste en lichtste element van het periodiek systeem van elementen. Waterstof bestaat uit een proton (H+) en een elektron. Chemische stoffen die in een oplossing veel H+ afgeven, zijn zuren. En hoe zuur iets is, wordt bepaald door de pH van de oplossing.

Het meten van pH in industriële processen en waterbehandeling is één van de meest voorkomende inline analyses of metingen. Veel processen lopen pas goed bij een welbepaalde pH-waarde. De zuurtegraad van een product is heel vaak een kwaliteitsparameter. Denk maar aan de voedingsindustrie of aan ons afvalwater dat aan milieunormen moet voldoen. Het water mag bv. niet te zuur of te alkalisch zijn. Je merkt het, pH-meting is belangrijk.

Niet simpel

pH-meting is één van de meest voorkomende en oudste inline metingen in de industrie. Maar het is niet omdat het vaak gebruikt wordt dat pH meten eenvoudig is. ELSCOLAB heeft een groot aantal pH-elektrodes en meetsystemen zodat we kunnen voldoen aan alle mogelijke procesomstandigheden: hoge temperaturen, hoge drukken, agressieve media, vervuilend milieu, steriele omstandigheden, etc. Voor alles is een oplossing! Tot volledig geautomatiseerde systemen toe die op vast ingestelde periodes de elektrode reinigen en zelfs kalibreren. Maar soms kan het ook eenvoudig met een simpele transmitter en een kunststofbescherming rond de elektrode.

Intelligentie on board

Sinds de ontdekking van de glaselektrode om pH te meten, in het begin van vorige eeuw, hebben pH-meetsystemen een hele metamorfose ondergaan. Van de klassieke afzonderlijke pH- en referentie-elektrodes over gecombineerde elektrodes, al dan niet met ingebouwde temperatuursensor, tot de huidige digitale en zelfs intelligente elektrodes.

Met intelligentie in de elektrode wordt het mogelijk om elektrodes vooraf te kalibreren in de werkplaats of in het laboratorium. Daar blijft het niet bij. Met de bijhorende meetomvormer (een transmitter of smartphone via BlueTooth) hou je bij in hoeverre de elektrode versleten is, hoe lang ze nog gebruikt kan worden, wanneer onderhoud aangewezen is, hoe lang ze al in gebruik is en hoeveel reinigings-, sterilisatiecycli of autoclaveringen de elektrode al ondergaan heeft. Met de bijhorende software voor PC bouw je een hele database op van al je pH-meetpunten met de volledige historiek, inclusief kalibratie en onderhoud.

Digitalisering

De tijd dat meetwaarden enkel op een scherm werden afgelezen of geregistreerd werden op een recorder met papierrolletje ligt ver achter ons. Zelfs de analoge mA signalen verdwijnen meer en meer naar de achtergrond. Vandaag gaat alles digitaal: Foundation Fieldbus, ProfiNet, ModBus, ethernet, 4G. Deze digitalisering opent perspectieven voor onder meer remote troubleshooting, predictive maintenance en early warning systemen.

Nieuwgierig?
Wil je meer weten over de elementen van ELSCOLAB?
Blijf ons dan vooral volgen!
Je vindt alle nieuwe blogberichten onder https://www.elscolab.com/nl-nl/nieuws.
Updates krijg je ook op LinkedIn en Facebook.

Vragen? Meer informatie nodig?
Aarzel niet ons te contacteren.

21/05