NederlandsNederlands - The Netherlands
Uw account

Your shopping cart is empty

De Elementen van ELSCOLAB: koolstof

Blogbericht Elscolab - De Elementen van ELSCOLAB: koolstof

Koolstof, het chemisch symbool ‘C’, is de bouwsteen van elk levend wezen. Van ééncelligen tot ons, mensen. Maar daar blijft het niet bij. Alle organische producten zoals suikers, eiwitten, vetten, maar ook brandstoffen en kunststoffen: allemaal hebben ze koolstof als voornaamste bestanddeel. Als organische stoffen verbrand worden – in een oven, maar ook door een levend organisme dat energie nodig heeft om te leven, te groeien en te bewegen – komt er CO2 vrij . De andere kant van de medaille is dat te veel organisch gebonden koolstof aanleiding geeft tot vervuiling.

TOC

Koolstof vind je dus overal en in zowat alles. Het is onbegonnen werk en meestal niet noodzakelijk om alle stoffen die koolstof bevatten individueel te analyseren. De totale hoeveelheid koolstof is voldoende. Dat kan uitgedrukt worden in TOC, Total Organic Carbon, de totale organische koolstof. TOC kan online bepaald worden in extreem lage hoeveelheden in ultra puur water (UPW) voor farmaceutische doeleinden en water om stoom te maken in energiecentrales. Maar ook op afvalwater wordt TOC online gemeten. Voor elke toepassing bestaat er een aparte analyzer.

Zuiver water

Farmaceutische installaties moeten proper zijn. Zoveel is duidelijk. Er zijn dan ook verschillende internationale richtlijnen die de maximaal toelaatbare TOC reglementeren. Dit moet continu bewaakt worden. In energiecentrales geldt hetzelfde. Organische vervuiling leidt tot rendementsverlies en schade aan de installaties. Hiervoor zijn ook internationale normen voor TOC vastgelegd.

De hoeveelheid TOC die in deze types zuiver water toegelaten is, is zeer laag. We hebben het over enkele microgram per liter, of ppb. ELSCOLAB beschikt over analyzers die dit lage meetbereik perfect aankunnen en de TOC ‘in real time’ analyseren. De analysetechniek, gebaseerd op UV-oxidatie, is eenvoudig in gebruik. De analyzers zijn heel onderhoudsvriendelijk. Ze vertellen je zelf, vooraf, wanneer een interventie nodig is. De nieuwste 6000TOCi, net zoals zijn voorgangers, voldoet aan de strengste internationale normen.

En ‘vuil’ water

Onze beken, plassen en rivieren willen we graag proper maken en houden. Hiervoor moet de hoeveelheid organische vervuiling beperkt worden, m.a.w. de TOC. De toegestane hoeveelheid TOC is veel hoger dan voor het zuivere water in de farmaceutische industrie of energiecentrales. Daarom heeft ELSCOLAB analysesystemen en sensoren die speciaal voor afvalwater en oppervlaktewater bedoeld zijn. In drinkwatertoepassingen zijn deze systemen ook bruikbaar. De op spectroscopie gebaseerde analyzers van S::CAN kunnen in alle omstandigheden ingezet worden zoals in open kanalen en leidingen onder druk. Voor speciale toepassingen en specialisten is er nog de klassieke UV-persulfaatmethode.

Analyse van koolstof, en meer bepaald koolstof in organische vorm, uitgedrukt als TOC, heeft voor ons geen geheimen. We helpen je graag verder met advies en praktische oplossingen in alle omstandigheden.

Nieuwsgierig?
Wil je meer weten over de elementen van ELSCOLAB?
Blijf ons dan vooral volgen!
Je vindt alle nieuwe blogberichten onder https://www.elscolab.com/nl-nl/nieuws.
Updates krijg je ook op LinkedIn en Facebook.

Vragen? Meer informatie nodig?
Aarzel niet ons te contacteren.

17/09