NederlandsNederlands - The Netherlands
Uw account

Your shopping cart is empty

Corrosie door chloride en sulfaat in energiecentrales is niet te onderschatten

Blogbericht Elscolab - Corrosie door chloride en sulfaat in energiecentrales is niet te onderschatten

Een online analyzer detecteert deze corrosieve stoffen in concentraties lager dan 5 ppb en helpt corrosie te voorkomen.

Het risico op corrosie in energiecentrales door chlorides (Cl-) en sulfaten (SO42-), zelfs bij lage ppb-concentraties, is groot. Continue monitoring is dus van het allergrootste belang om corrosie te vermijden in de boiler, stoomgenerator, turbine of andere vitale onderdelen. Tot voor kort konden samples enkel in het laboratorium geanalyseerd worden. De resultaten daarvan zijn niet altijd betrouwbaar door veel voorkomende contaminatie bij de monstername.

Online analyse van chlorides en sulfaten wordt steeds belangrijker

In het huidige energielandschap worden thermische centrales meer en meer afgeschakeld en opnieuw opgestart om te kunnen voldoen aan de sterk fluctuerende energievraag. Door het herhaald opwarmen en afkoelen van de installatie wordt het risico op corrosie alleen maar groter. Daardoor wordt online meten van chlorides en sulfaten belangrijker.

Alles geprobeerd, niks werkt

Gezien het belang van de online chloride- en sulfaatbepaling, zijn verschillende technieken uitgeprobeerd. Een voor de hand liggende eerste keuze is te vertrouwen op de resultaten van de DDC-metingen (Degassed Cation Conductivity) die sowieso aanwezig zijn. De limiet voor Cl- en SO42- ligt op 2 tot 5 ppb (delen per miljard). Deze hoeveelheden geven zelfs in puur water een te kleine verhoging van de geleidbaarheid. Daarenboven is een conductiviteitsmeting, zelfs in DCC, niet selectief.

Een goedkope en relatief eenvoudige techniek is ionselectieve elektrodes (vooral voor chloride). Ook hier speelt het erg lage meetbereik parten. In de lage ppb range is de nauwkeurigheid en stabiliteit niet voldoende om een betrouwbare meting te realiseren. 

Ionenchromatografie dan maar. Hoewel dit een beproefde techniek is die op laboschaal zijn diensten al bewezen heeft, blijkt het niet voor de hand te liggen de technologie geschikt te maken voor een industriële online analyse voor energiecentrales. Bij een online analyzer moet je tenslotte veel aandacht schenken aan minimaal onderhoud en ‘serviceability’.

Het ei van Columbus: MCE, Microfluidic Capillary Electrophoresis

Sinds kort heeft Mettler Toledo Thornton met de 3000CS een analyzer die compact en betrouwbaar is en weinig onderhoud vraagt. De analyzer is gebaseerd op MCE. Het principe steunt op de beweeglijkheid van geladen deeltjes (ionen) in een elektrisch veld met grote spanningsverschillen. 

Kort uitgelegd werkt het toestel als volgt: een sample, gemengd met een interne standaard, wordt door een spanningsverschil door een capillair ‘getrokken’ waardoor de verschillende ionen gescheiden worden en afzonderlijk gedetecteerd door een precieze conductiviteitssensor. 

Naast de continue analyse is het mogelijk om manuele monsters te analyseren. Bijvoorbeeld van op enkele minder kritische plaatsen. Eventueel kan ook een ‘sequencer’ gebruikt worden om automatisch enkele meetpunten na elkaar te kunnen analyseren. Een volledige analysecyclus duurt 15-30 minuten. Zo snel kan het labo niet volgen!

 

Vragen? Meer informatie nodig?
Aarzel niet ons te contacteren.

03/09