NederlandsNederlands - België
Uw account

Your shopping cart is empty

Veelzijdige inline analyzer voor chemische processen

Blogbericht Elscolab - Veelzijdige inline analyzer voor chemische processen.

Inline analyzers zijn in de 21ste eeuw de gemeengoed geworden. Niet enkel de klassiekers als pH en geleidbaarheid, maar ook optische, fotometrische en spectrofotometrische sensoren worden rechtstreeks in de reactor of leiding geïnstalleerd. Niet zelden voorzien van automatische reinigingssystemen. Daarom is het verbazend waarom men voor bepaling van concentraties of opvolgen van het wegreageren of ontstaan van bepaalde reactieproducten nog dikwijls beroep doet op tijdrovende analyses in het lab waar monstername de grootste foutenbron is. Er zijn nochtans mogelijkheden waardoor ook deze metingen inline en real-time kunnen gebeuren. Wat denk je van inline meten van de brekingsindex (refractive index)?

Onbekend is onbemind

Welke index? Juist, brekingsindex. En dat meet je met een refractometer. De brekingsindex geeft de mate aan waarin een lichtstraal gebroken wordt als het door de scheiding van twee verschillende media gaat. Die lichtbreking is afhankelijk van de concentratie. Als je één van de media kent en constant houdt kan je op die manier de concentratie van het ander product bepalen. Brekingsindex is historisch vooral gekend in de voedingsindustrie waar het gebruikt werd en wordt om de suikerconcentratie te bepalen. De suikerconcentratie wordt uitgedrukt in %Brix.

De brekingsindex zelf is dan weer de verhouding van de snelheid van het licht in de twee verschillende media. Het is dus een dimensieloos getal. Met de modernste technologie kan dit haarfijn gemeten worden. Aangezien de brekingsindex een zuivere optische meting is, is deze technologie erg geschikt voor inline metingen.

De voordelen

Inline refractometrie is ongevoelig voor gasbellen en niet opgeloste deeltjes (of vezels) in de vloeistof. Ook vloeistofsnelheid of debiet(schommelingen) hebben geen enkele invloed. Door de juiste keuze van materialen is de refractometer chemisch resistent en ook lege leidingen en reactoren vormen geen probleem. De sensor is bestand tegen hoge druk en temperatuur en ook trillingen en schokken vormen voor goed geconstrueerde sensoren geen probleem. Een op de juiste plaats ingebouwde temperatuursensor zorgt voor een automatische compensatie.

Het belangrijkste is dat een inline refractometer weinig of geen onderhoud vraagt. Er zijn geen bewegende delen of componenten die gevoelig zijn aan slijtage. Het lijstje met reserve-onderdelen is daardoor heel beperkt wat ook economisch erg interessant is.

Digitalisatie van het meetsignaal in de sensor zelf staat garant voor hoge nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid. Bij K-Patents, de technologieleider op dit vlak, zijn door de digitalisatie van het meetsignaal alle sensoren vooraf gekalibreerd over het hele meetgebied (1.3200 – 1.5300). De sensor is inherent stabiel en hoeft daarom niet periodiek gekalibreerd te worden. Verificatie is mogelijk met internationaal traceerbare standaarden. In een tweede fase wordt de waarde van de brekingsindex volgens een gekozen curve geconverteerd naar productconcentratie.

Toepassingsgebied

Een refractometer kan zowat overal gebruikt worden. Van grote reactoren tot kleine sampleleidingen, voor alles is een oplossing beschikbaar. Flensmontage en, desgewenst, hygiënische koppelingen zijn standaard. Zelfs een ‘retractable’ uitvoering behoort tot de mogelijkheden.

Inline refractometers worden in chemische processen ingezet voor concentratiebepaling. Dit gaat uiteraard het best in binaire mengsels. Typische voorbeelden zijn zuren, zouten en basen, maar ook concentraties van organische stoffen kunnen probleemloos bepaald worden.

Naast directe concentratiemeting biedt refractometrie nog meer mogelijkheden. Denk maar aan fasescheiding, bepaling van de zuiverheidsgraad of contaminatie, productidentificatie en receptbewaking. Refractometrie heeft hierdoor een hele waaier aan toepassingsmogelijkheden die voor je klaar liggen om te ontdekken.

Refractometrie is duidelijk een veelzijdige en veelbelovende technologie. Ten onrechte wordt deze technologie voor concentratiemeting en procescontrole weinig gebruikt. Als je je goed informeert en de juiste keuze maakt, zal het meten van de brekingsindex heel wat opleveren.

 

Vragen? Meer informatie nodig?
Aarzel niet ons te contacteren.

10/10