NederlandsNederlands - België
Uw account

Your shopping cart is empty

Realtime TOC meten: elke seconde een nieuwe waarde

Blogbericht Elscolab - Realtime TOC meten: elke seconde een nieuwe waarde

Vertrouwt u écht op TOC analyzers die pas na enkele minuten een nieuwe waarde geven? Wat is er ondertussen dan gebeurd?

Strikt geregeld

De kwaliteit van (ultra)puur water en injecteerbaar water (WFI, water for injection) in de farmaceutische industrie moet, terecht, voldoen aan strenge kwaliteitseisen. De normen en methodes worden strikt beschreven in de verschillende internationale farmacopee. De normen en richtlijnen zijn gelukkig goed op elkaar afgestemd. 

Het komt er in grote lijnen op neer dat de detectielimiet van het analysesysteem beter moet zijn dan 0,05 mg/l TOC. Het systeem moet uiteraard gekalibreerd zijn en regelmatig gevalideerd worden t.o.v. gekende standaardoplossingen van 1,4-benzoquinone en sucrose; de zogenaamde System Suitability Test (SST). Ook de methodes die gebruikt kunnen worden voor een TOC analyse staan beschreven.  

De meest toegepaste methode is UV-oxidatie waarbij de geleidbaarheid van het water gemeten wordt vóór en na de oxidatie.

Snelheid doet er écht toe

De meeste klassieke TOC-analyzers hebben een analysetijd van 2 tot 6 minuten. In een continue productie van water met verschillende afnemers (Points of Use) is dit een eeuwigheid. Kan je je voorstellen wat er in enkele minuten tijd kan gebeuren? Limietwaarden voor TOC kunnen in die periode gemakkelijk overschreden worden en terug op een normaal niveau komen zonder dat dit zelfs opgemerkt wordt. Dit kan enorme gevolgen hebben die grote kosten met zich meebrengen, bv. door productie van niet conforme producten. In het ergste geval breng je patiënten in gevaar. 

Daarom is een TOC-analyzer die z’n meetwaarde elke seconde vernieuwt geen overbodige luxe. Meer nog, het is de enige logische keuze. Enkel zo kan je heel precies detecteren wanneer een ‘event’, het overschrijden van de limietwaarde, begint en eindigt. Dat is de enige manier om de oorzaak ervan te achterhalen. 

Diagnose, documentering en rapportering

Voor auditoren en interne kwaliteitsgarantie is het belangrijk te beschikken over een betrouwbare analyzer. Dit betekent dat de analyzer een functie heeft voor zelfdiagnose, aangeeft wanneer er nood is aan preventief onderhoud en een indicatie geeft van bv. de nog te verwachten levensduur van de UV-lamp. Aan de hand van deze informatie die digitaal beschikbaar is en realtime aangeduid wordt op het scherm kan je op elk moment garanderen dat de analyzer voldoet aan de eisen van de farmacopee. 

De TOC analyzer 6000TOCi van Thornton voldoet aan alle bovengenoemde criteria. Samen met de M800 omvormer wordt de TOC waarde gemeten, gemonitord en gerapporteerd. De historiek van validatie (SST) en kalibratie wordt digitaal bijgehouden. Deze analyzer voldoet aan de belangrijkste farmacopee zoals USP, EP, Ch.P, JP en IP.

 

Vragen? Meer informatie nodig?
Aarzel niet ons te contacteren.

13/08