NederlandsNederlands - België
Uw account

Your shopping cart is empty

pH-meting in puur water voor energieproductie

Elscolab blogbericht - pH-meting in puur water voor energieproductie

Hoe bereik je de beste nauwkeurigheid, hoogste betrouwbaarheid met minimaal onderhoud?

Vermijd corrosie

In installaties voor elektriciteitsproductie gebruikt men het zuiverste water om stoom te genereren en zo elektriciteit te maken. Bij dit proces is corrosie de grootste vijand en moet te allen tijde  vermeden worden. pH-meting is hiervoor cruciaal.

Om corrosie te voorkomen worden verschillende technieken toegepast zoals waterverzachting, demineralisatie, ontluchting, etc. Controle op de (over)dosering van de gebruikte chemicaliën gebeurt door een pH-elektrode.

Het in de boiler opgebouwde magnetiet, dat verdere corrosie verhindert, breekt af bij een te hoge dosering van NaOH waardoor corrosie optreedt. Fosfaat wordt gebruikt om het water te bufferen, maar een te hoog fosfaatgehalte leidt tot hoge exploitatiekost. Bij te weinig NaOH krijg je ‘zure’ corrosie.

pH meten, maar hoe?

Technici uit de sector vertellen het: “De pH-metingen vragen de meeste aandacht van alle analyzers”. Daarom is de keuze van het juiste pH-meetsysteem zo belangrijk!

pH-elektrodes zijn er in alle maten en soorten. Klassieke gel-elektrodes, nochtans het meest gebruikte type, hebben de grootste meetfout in zuiver water. Elektrodes met gelelektrolyt onder druk zijn beter, maar de beste resultaten krijg je met elektrodes vloeibaar elektrolyt (KCL, 3M) met continue uitstroming. Door het elektrolyt onder overdruk te plaatsen (de hydrostatische druk van de elektrode kan in sommige gevallen al voldoende zijn) wordt dit gegarandeerd. Alleen op die manier ben je zeker van de meest nauwkeurige pH-meting.

Het is algemeen geweten dat in water met een hele lage geleidbaarheid (zuiver water dus) het debiet, of beter de snelheid, van de waterstroom een invloed heeft op de pH-meting. Een juist ontworpen doorstroomvat met minimaal intern volume is daarom belangrijk. In klassieke grotere ‘meetpotten’ is het onmogelijk om de juiste condities te garanderen. Het juiste type doorstroomsysteem is essentieel voor een betrouwbare en stabiele meting. Je maakt het jezelf helemaal gemakkelijk als dit doorstroomsysteem voorzien is van twee buffertubes, aangepast aan de elektrode, die de kalibratie vereenvoudigen.

De juiste waarde op het scherm

Ten slotte is de keuze van de meetomvormer het overwegen waard. Een transmitter die rekening  houdt met de speciale eigenschappen van zuiver water en de mogelijkheid heeft een temperatuur gecompenseerde pH-waarde (voor 25°C) te geven, verdient de voorkeur. Toestellen die meerdere kanalen tegelijk kunnen meten en/of ook andere relevante parameters zoals geleidbaarheid en opgeloste zuurstof aankunnen, zijn het overwegen waard.

 

Vragen? Meer informatie nodig?
Aarzel niet ons te contacteren.

10/06