NederlandsNederlands - België
Uw account

Your shopping cart is empty

Continue TOC-analyse in energieproductie

Blogbericht Elscolab - Continue TOC-analyse in energieproductie

Voorkom vervuiling, corrosie en neerslagvorming

Organische verontreiniging van puur water bij de productie van elektriciteit kan verschillende problemen veroorzaken met een hoog kostenplaatje. Dat zal niemand ontkennen. Een voorbeeld hiervan is organische vervuiling van ionenwisselaars. Dit leidt tot een hogere frequentie van het regenereren of vervangen van de harsen. Als organische stoffen afbreken ontstaan organische zuren waardoor de pH verlaagt. Daardoor kan uiteindelijk corrosie in de turbine ontstaan. En dat wil je kost wat kost vermijden. Ook de warmtewisselaars blijven niet gespaard. Door organische neerslaag (vaak samen met anorganische producten) verlaagt de efficiëntie ervan. 

De oorzaak van organische vervuiling 

De grondstof voor stoomproductie voor het opwekken van elektriciteit is water. Vaak is dit oppervlaktewater of grondwater. Het is zo klaar als een klontje dat beide waterbronnen niet vrij zijn van organische stoffen. Het ruwe water moet dus behandeld worden voor het gebruikt kan worden in het productieproces. De waterbehandelingsinstallatie krijgt het dan soms ook zwaar te verduren. 

Oppervlaktewater kent grote seizoensgebonden schommelingen van organische belasting. De laatste jaren vormt grondwaterschaarste een probleem waardoor overgeschakeld moet worden van grondwater naar oppervlaktewater of andere bronnen. Soms wordt zelfs gezuiverd afvalwater gebruikt. De efficiëntie van de waterbehandelingssystemen wordt dan erg op de proef gesteld. Een gelijkaardig fenomeen komt voor in warmtekrachtinstallaties waar men vertrekt van condensaat uit (voornamelijk chemische) procesinstallaties die eveneens verontreinigd kunnen zijn. 

Meet de organische verontreiniging 

Meten is weten. Het voorkomen van organische verontreiniging begint bij de detectie ervan. De concentratie van organische stoffen in water wordt aangeduid als TOC, de totale organische koolstof (Total Organic Carbon). TOC-analyzers bestaan in verschillende soorten en maten. De meest elegante manier, die gebruikt wordt in de analyzers van Mettler Toledo Thornton, is door gebruik te maken van een oxidatie door hoog-intens UV-licht dat de organische stoffen in een continue waterstroom volledig omzet tot koolzuurgas (CO2). De geleidbaarheid van het water wordt voor en na de UV-lamp gemeten, koolzuurgas in water verhoogt immers de geleidbaarheid. Het verschil tussen beide conductiviteitsmetingen correleert met de TOC.

Een robuuste en duurzame analyzer 

Wat operatoren en technici niet willen, zijn extra problemen en tijdrovend onderhoud. Daarom dat een TOC-analyzer met UV-oxidatie en geleidbaarheidsmeting voor en na zo’n goede keuze is. Er zijn geen kleppen of ventielen, geen bewegende delen, geen membranen en geen reagentia. Het periodiek onderhoud wordt daardoor tot een minimum beperkt. Voor procescontrole en kwaliteitsbewaking hebben deze analyzers nog een bijkomend voordeel. Ze meten continu en niet batchgewijs. Er is dus nooit, maar dan ook nooit, een deel of periode waarin het water niet geanalyseerd wordt.
 

Vragen? Meer informatie nodig?
Aarzel niet ons te contacteren.

03/09