NederlandsNederlands - België
Uw account

Your shopping cart is empty

Conductiviteit: de belangrijkste parameter in energieproductie

Blogbericht Elscolab - Conductiviteit: de belangrijkste parameter in energieproductie

Geleidbaarheid is de meest gemeten parameter.
En je kan er heel wat van leren over de installatie.

Overal geleidbaarheid

Geleidbaarheid of conductiviteit is met voorsprong de meest gemeten parameter in krachtcentrales of andere installaties die energie opwekken. Je vindt de meting overal. Van ruw water en spuiwater over ketel(voedings)water en de stoomcyclus tot afvalwater. Kennis en continue opvolging van de conductiviteit van het water voorkomt corrosie en kalkafzetting. Daardoor wordt de efficiëntie, veiligheid en exploitatiekost geoptimaliseerd. Het belang van deze meting kan niet onderschat worden.

Ruw water behandelen

Water is de grondstof voor conventionele elektriciteitsproductie. Het ruwe water van meren, rivieren en zelfs brakwater en zeewater wordt gezuiverd en geïoniseerd tot het voldoende zuiver is en voldoet aan de richtlijnen en standaarden om gebruikt te worden voor stoomproductie.

Eén van de vele gebruikte zuiveringstechnieken is omgekeerde osmose (RO, reversed osmosis). De verhouding van de conductiviteit van het inkomend en uitgaand water in een RO installatie kan tot zes grootte ordes bedragen. 

Vooral de nauwkeurigheid van de sensor van het gezuiverd water is van belang omdat dit water aan specifieke eisen moet voldoen. Om die hoge nauwkeurigheid te halen wordt nu gekozen voor digitale sensoren. Omdat de signaalomvorming (inclusief temperatuurcompensatie) in de geleidbaarheidsensor zelf gebeurt, is de nauwkeurigheid in bedrijf gelijk aan de nauwkeurigheid van de fabriekskalibratie. Lange kabels, connectoren of overgangsweerstanden hebben geen invloed meer op de meetnauwkeurigheid. Samen met de tot NIST en ASTM standaarden herleidbare kalibratie zorgt dit ervoor dat het de meest accurate geleidbaarheidsensoren zijn. Digitale conductiviteitsensoren van het type UniCond zijn daarenboven door hun constructie meer bedrijfszeker dan klassieke sondes. De ruimte tussen de elektrodes van de sensor is groter waardoor er geen deeltjes tussen blijven zitten.

In en rond de ketel

In de ketel of boiler wordt het water verwarmd tot stoom. Door verdamping en kleine onzuiverheden loopt de geleidbaarheid van het ketelwater gestaag op. De boiler wordt continu van vers ketelvoedingswater (boiler feed water) voorzien. 

Bij een te hoge geleidbaarheid (soms ook uitgedrukt in TDS – Total Dissolved Solids of opgeloste stof) wordt een deel van het ketelwater afgelaten (Blow down). Op al deze waterstromen is een permanente geleidbaarheidmeting noodzakelijk om de veiligheid en efficiëntie van de hele installatie te kunnen garanderen. Een correcte conductiviteitsmeting zorgt er ook voor dat de werkingskosten en kosten voor onderhoud van de installatie onder controle blijven.

Zoveel meer dan geleidbaarheid alleen

Door de wisselende energiebehoefte en gebruik van alternatieve energiebronnen worden centrales regelmatig stilgelegd en weer opgestart. Tijdens het opstarten is een DCC analyzer, Degassed Cation Conductivity, erg nuttig. Het stelt je in staat de juiste handelingen te verrichten zodat het watercircuit zo snel mogelijk aan de strenge eisen voldoet. Een DCC analyzer meet drie types geleidbaarheid: de specifieke geleidbaarheid, de kationgeleidbaarheid na een ionenwisselaar en de geleidbaarheid na ontgassing.

Een DCC analyzer kan je vertellen wat de oorzaak is van een te hoge conductiviteit. Ligt het aan minerale onzuiverheden in het water of komt het door een lek waardoor lucht of CO2 in het water oplost? Deze informatie is heel belangrijk voor het zoeken naar de juiste oorzaak en geeft de juiste informatie die nodig is om te voldoen aan de uitbatingseisen van de turbine.

pH, CO2 en ammoniak

En er is meer. Een DCC analyzer kan, onder de juiste omstandigheden, de pH van het water berekenen zonder dat je hiervoor een pH elektrode nodig hebt (pH-meting in dit type water is niet evident – lees hierover meer in een vorige blog van deze reeks). En het houdt niet op. Ook de concentratie aan ammoniak (NH3) en CO2 alsook de capaciteit van het hars van de ionenwisselaar (Di-Cap) wordt berekend.

Met gespecialiseerde analysesystemen, zoals bijvoorbeeld de M800 Water met digitale UniCond sensoren, waar terzelfdertijd nog het debiet en de temperatuur mee gemeten wordt, heb je een compacte analyzer waar je een belangrijk deel van de energiecentrale mee kan opvolgen.
 

Vragen? Meer informatie nodig?
Aarzel niet ons te contacteren.

09/06